Privaatsustingimused

Veebisaidi www.pidevareng.ee kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik Pidev Areng OÜ (registrikood 14738092). Ettevõtte kontaktandmed: aadress Vahtra tee 4-7, Peetri, Harjumaa; telefon +37253765504 ; e-mail info@pidevareng.ee.

1. Töödeldavate isikuandmete koosseis:

I. füüsilise isiku tuvastamiseks vajalikud andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood);

II. juriidilisest isikust maksja andmed (nimi, registrikood, KMKR number, aadress, e-posti aadress)

III. füüsilise isiku kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);

IV. füüsilise kauba puhul kohaletoimetamise aadress;

V. maksja pangakonto number;

VI. ostuajaloo andmed (ostu kuupäev, kaup/teenus, kogus, hind, kliendi ja maksja andmed);

VII. klienditoe andmed;

VIII. võrguidentifikaatorid (IP-aadress või muu arvutivõrgu identifikaator).

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid.

I. Füüsilise isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid kasutatakse täienduskoolituse tõendi ja tunnistuse väljastamiseks.

II. Juriidilisest isikust maksja andmeid koos füüsilise isiku tuvastamiseks vajalike andmete ja ostuajaloo andmetega kasutatakse arve väljastamiseks ja tellimuste haldamiseks.

III. Kohaletoimetamise aadressi koos kontaktandmete, isiku tuvastamiseks vajalike andmete ja ostuajalooga kasutatakse füüsilise kauba tellijale toimetamiseks.

IV. Ostuajaloo andmeid koos füüsilise isiku tuvastamiseks vajalike andmetega kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

V. Maksja pangakonto numbrit kasutatakse makse tagastamiseks.

IV. Punktis 1. nimetatud isikuandmeid kasutatakse vajaduspõhiselt kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamiseks.

VII. Võrguidentifikaatorit kasutatakse infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

I. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

I. Isikuandmed edastatakse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

II. Füüsilise isiku tuvastamiseks vajalikud andmed, kontaktandmed ja kohaletoimetamise aadressedastatakse transporditeenuse pakkujale.

III. Kui Pidev Areng OÜ raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

IV. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebisaidi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

I. Isikuandmeid hoitakse pCloud AG või muu teenusepakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil (Luksemburgis). Teenusepakkujal  pCloud AG on sertifitseeritud standardite SSAE 18 SOC 2 Type II ja SSAE 16 SOC 2 Type II alusel.

II. Juurdepääs isikuandmetele on Pidev Areng OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada ostudega seotud tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

III. Pidev Areng OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

IV. Vajadusel edastatakse ostudega seotud isikuandmed kolmandatele osapooltele (nt pank, maksevahendaja, transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus).

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

I. Isikuandmetega saab tutvuda ja anda teada parandustest e-maili teel.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

I. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel.

8. Säilitamine ja kustutamine

I. Kliendi soovil kustutatakse tema isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks, tunnistuste ja tõendite üle arvestuse pidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

II. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

III. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. Otseturustusteated

I. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

II. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

10. Vaidluste lahendamine

I. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@pidevareng.ee). Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).