TÖÖSTUS 4.0 baaskoolitus - digitaliseerimine ja arengud tootmiskeskkonnas

Koolituse tulemusel mõistab õppija tootmiskeskkonna digitaliseerimisest tulenevaid arengusuundi lähtuvalt neljanda tootmisrevolutsiooni kontseptsioonist ...

Read More

TULEVIKUST SAMMUKE EES - tulevikuvisioonide loomine kooskõlas tehnoloogia arenguga

Koolituse tulemusel omandab õppija valiku tööriistu võimalike tulevikustsenaariumide märkamiseks ja tunnetamiseks, et liikuda tulevikuga leppija rollist tuleviku looja rolli ... Peagi tulekul. Seni tutvu TÖÖSTUS 4.0 baaskoolitusega

Read More

TÖÖSTUS 4.0 edasijõudnutele - vajaduspõhine tootmise digitaliseerimine

Peagi tulekul ... Seni tutvu baaskoolitusega

Read More